Ginealaich an Iolaire, Centenary Memorial 2018.

Alexina Graham
Christine Murray
Malcolm Macdonald
Sandra Corbett
Margaret Ann Mackinnon
Roddy Nicolson
Coinneach Murdo Macleod
Sarah Maclean
Panaidh (Bannatine) Macleod
Catriona Macaulay

       Fiona Rennie 

A.    25 South Galson

        Isle of Lewis, HS2 0SH

E.     fiona@sradagcreative.co.uk

T.     07900-576-955

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

This site was designed by © Fiona Rennie 2018

Coinneach Murdo Macleod

Kenneth Murdo Macleod holding a photograph of his great grandfather Murdo Macleod (Murchadh Mhurchaidh Aonghais). Age 42. 10a Aird, Point. Coinneach Murchadh Macleòid a’ cumail dealbh a shinn-seanair Murchadh MacLeòid (Murchadh Mhurchaidh Aonghais). Aois 42. 10a An Aird, An Rubha.