Ginealaich an Iolaire, Centenary Memorial 2018.

Alexina Graham
Christine Murray
Malcolm Macdonald
Sandra Corbett
Margaret Ann Mackinnon
Roddy Nicolson
Coinneach Murdo Macleod
Sarah Maclean
Panaidh (Bannatine) Macleod
Catriona Macaulay

       Fiona Rennie 

A.    25 South Galson

        Isle of Lewis, HS2 0SH

E.     fiona@sradagcreative.co.uk

T.     07900-576-955

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

This site was designed by © Fiona Rennie 2018

Sandra Corbett

Sandra Corbett holding a photograph of her great great uncle John Macdonald (‘Speed’ Iain Bhàin). Age 31. 25a Lower Shader. Sandra Corbett a’ cumail dealbh de bhràthair a sinn-seanair Iain Dòmhnallach (“Speed” ‘An Bhàin). Aois 31. 25a Siadar Iarach.