Fiona Rennie 

A.    25 South Galson

        Isle of Lewis, HS2 0SH

E.     fiona@sradagcreative.co.uk

T.     07900-576-955

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

This site was designed by © Fiona Rennie 2018

Alex John Morrison

Capt. Alex John Morrison (b.1950)

Melbost, Borve, Isle of Lewis.

Captain of ‘The Isle of Lewis’, Caledonian Macbrayne

 

Role at UOG: Director,

First Appointed Nov 2007 

 

 

Listen in Gaelic to Alex John

  • Unknown Track
  • -
  • Unknown Artist
00:00 / 00:00

" ’S e an ceangail as motha a th'nn, ma tha daoine ga fhaicinn, gur ann leis a a choimhearsneachd a tha an urras...'S ann leis na daoine a tha an oighreachd,  

feumaidh daoine sin a chuimhneachadh..."

Alex John Morrison 2016

Translation from Scottish Gaelic:  "The strongest tie [between the community and the estate] whether people see it or not, is that the community is the trust...the estate belongs to the people, and folk need to remember that..."